Izračuni – Izračun plače oziroma osebnega dohodka

Izračun Osebnega dohodka

Vnesite vrednost Bruto osebnega dohodka (BOD) EUR
Podroben izračun
Bruto bruto osebnega dohodka (BBOD) EUR
Plačujejo delodajalci – Prispevki za sociano varnost – Zdravstveno zavarovanje EUR
Plačujejo delodajalci – Prispevki za sociano varnost – ZPIZ EUR
Plačujejo delodajalci – Prispevki za sociano varnost – Zaposlovanje EUR
Plačujejo delodajalci – Prispevki za sociano varnost – Starševsko varstvo EUR
Plačujejo delodajalci – Prispevki za socialno varnost – Poškodbe pri delu EUR
Bruto osebnega dohodka (BOD) – Bruto, ki ga vidi delojemalec EUR
Plačujejo delojemalci – Prispevki za socialno varnost – Zdravstveno zavarovanje EUR
Plačujejo delojemalci – Prispevki za socialno varnost – ZPIZ EUR
Plačujejo delojemalci – Prispevki za socialno varnost – Zaposlovanje EUR
Plačujejo delojemalci – Prispevki za socialno varnost – Starševsko varstvo EUR
Akontacija dohodnine EUR
Neto osebni dohodek – Neto oziroma kar dobi
delojemalec
EUR
———————————————————- ——————- —–
Skrajšan izračun
Bruto bruto osebnega dohodka (BBOD) – Bruto, ki ga odvede delodajalec EUR
Odvajajo delodajalci – Prispevki za sociano varnost EUR
Bruto osebnega dohodka (BOD) – Bruto, ki ga vidi delojemalec EUR
Odvajajo delojemalci – Prispevki za sociano varnost EUR
Akontacija dohodnine – predplačilo dohodnine EUR
Neto osebni dohodek – Neto oziroma kar dobi delojemalec EUR
———————————————————- ——————- —–
Drugačen prikaz
Bruto bruto osebnega dohodka (BBOD) – Bruto, ki ga odvede delodajalec EUR
Prispevki za sociano varnost – Zdravstveno zavarovanje EUR
Prispevki za sociano varnost – ZPIZ EUR
Prispevki za sociano varnost – Zaposlovanje EUR
Prispevki za sociano varnost – Starševsko varstvo EUR
Prispevki za sociano varnost – Poškodbe pri delu EUR
Bruto osebnega dohodka (BOD) – Bruto, ki ga vidi delojemalec EUR
Akontacija dohodnine – predplačilo dohodnine EUR
Neto osebni dohodek – Neto oziroma kar dobi delojemalec EUR

Oglas
Oglas