Posts Tagged ‘OD’

Podračuna za nakazila OD

od 1/10/2011 so spremenjeni podračuna za plačilo prispevkov in davkov iz naslova OD-Osebnega dohodka

A o zmanjšanju davkov in prispevko ni ne duha ne sluha. Tako imamo še vedno najbolj davčno in prispevno obremenjeno (obvezno)  delovno silo. So nam pa uspeli zmanjšati stroške nakazovanja (ha, ha, …)

 

Nekoč so se nakazila vršila na sledeče ločene račune s sklici, pri čemer je xxxxxxxx davčna številka podjetja.

Prispevek % Podračun ref sklic
Prispevki iz bruto plače (breme delojemalca) skupaj – 22,10%
Zdravstveno zavarovanje 6,36% SI5601100-8883000073 si19 xxxxxxxx-45004
ZPIZ 15,50% SI5601100-8882000003 si19 xxxxxxxx-44008
Zaposlovanje 0,14% SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-42005
Starševsko varstvo 0,10% SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-43001
Prispevki na bruto plačo (breme delodajalca) skupaj – 16,10%
Zdravstveno zavarovanje 6,56% SI5601100-8883000073 si19 xxxxxxxx-45004
ZPIZ 8,85% SI5601100-8882000003 si19 xxxxxxxx-44008
Zaposlovanje 0,06% SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-42005
Starševsko varstvo 0,10% SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-43001
Poškodbe pri delu 0,53% SI5601100-8883000073 si19 xxxxxxxx-45004
Članarine 0,00%
Izobraževanje in stanovanjska izgradnja 0,00%
Druge obveznosti delojemalca 0,00%

——————-

Sedaj je obračun isti le nakazila so kumulativna glede na zvrst prispevka (xxxxxxxx-davčna številka podjetja)

 
NAKAZILA
1-ZZZS-Zdravstveno zavarovanje 13,45% SI5601100-8883000073 si19 xxxxxxxx-45004
2-ZPIZ-Pokojninsko in invalidsko zavarovanje  24,35% SI5601100-8882000003 si19 xxxxxxxx-44008
3-ZRSZ-Zaposlovanje  0,20% SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-42005
4-CSD-Starševsko varstvo  0,20% SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-43001
5-DURS-Davčni odtegljaj – AKONTACIJA DOHODNINE SI5601100-8881000030 si19 xxxxxxxx-40002

Izračuni – Izračun plače oziroma osebnega dohodka

Izračun Osebnega dohodka

Vnesite vrednost Bruto osebnega dohodka (BOD) EUR
Podroben izračun
Bruto bruto osebnega dohodka (BBOD) EUR
Plačujejo delodajalci – Prispevki za sociano varnost – Zdravstveno zavarovanje EUR
Plačujejo delodajalci – Prispevki za sociano varnost – ZPIZ EUR
Plačujejo delodajalci – Prispevki za sociano varnost – Zaposlovanje EUR
Plačujejo delodajalci – Prispevki za sociano varnost – Starševsko varstvo EUR
Plačujejo delodajalci – Prispevki za socialno varnost – Poškodbe pri delu EUR
Bruto osebnega dohodka (BOD) – Bruto, ki ga vidi delojemalec EUR
Plačujejo delojemalci – Prispevki za socialno varnost – Zdravstveno zavarovanje EUR
Plačujejo delojemalci – Prispevki za socialno varnost – ZPIZ EUR
Plačujejo delojemalci – Prispevki za socialno varnost – Zaposlovanje EUR
Plačujejo delojemalci – Prispevki za socialno varnost – Starševsko varstvo EUR
Akontacija dohodnine EUR
Neto osebni dohodek – Neto oziroma kar dobi
delojemalec
EUR
———————————————————- ——————- —–
Skrajšan izračun
Bruto bruto osebnega dohodka (BBOD) – Bruto, ki ga odvede delodajalec EUR
Odvajajo delodajalci – Prispevki za sociano varnost EUR
Bruto osebnega dohodka (BOD) – Bruto, ki ga vidi delojemalec EUR
Odvajajo delojemalci – Prispevki za sociano varnost EUR
Akontacija dohodnine – predplačilo dohodnine EUR
Neto osebni dohodek – Neto oziroma kar dobi delojemalec EUR
———————————————————- ——————- —–
Drugačen prikaz
Bruto bruto osebnega dohodka (BBOD) – Bruto, ki ga odvede delodajalec EUR
Prispevki za sociano varnost – Zdravstveno zavarovanje EUR
Prispevki za sociano varnost – ZPIZ EUR
Prispevki za sociano varnost – Zaposlovanje EUR
Prispevki za sociano varnost – Starševsko varstvo EUR
Prispevki za sociano varnost – Poškodbe pri delu EUR
Bruto osebnega dohodka (BOD) – Bruto, ki ga vidi delojemalec EUR
Akontacija dohodnine – predplačilo dohodnine EUR
Neto osebni dohodek – Neto oziroma kar dobi delojemalec EUR

Oglas
Oglas